SVEMIR NAS JE NAPAO

Imaš Min
Da pobjegneš u sklonište

Cijena: 350/450/550 po timu, ovisno o broju igrača
Broj igrača: 2-9

Imate 60 minuta da riješite zadatke, nađite ključ od skloništa prije nego se vrate…

Ostavio je poruku…pretvorit će vas u robote…morate pobjeći u sklonište…