SVEMIR NAS JE NAPAO

Imaš Min
Da pobjegneš u sklonište
Svemirci

Cijena: 350 /450 /550 po timu, ovisno o broju igrača
Broj igrača: 2-9

Imate 60 minuta da riješite zadatke, nađite ključ od skloništa prije nego se vrate…

Ostavio je poruku…pretvorit će vas u robote…morate pobjeći u sklonište…

 

Dječji escape room
Zagreb, Av. Dubrovnik 15, paviljon 10
mob: 098 1900 874
mail: uprava@djecjiescaperoom.eu

hrHrvatski