SVEMIR NAS JE NAPAO

Imaš Min
Da pobjegneš u sklonište

Cijena:

450kn 2 do 4 igrača.
550kn 5 do 9 igrača.

Imate 60 minuta da riješite zadatke, nađite ključ od skloništa prije nego se vrate…

Ostavio je poruku…pretvorit će vas u robote…morate pobjeći u sklonište…